A vállalkozások életében szükség lehet külső források bevonására a működés, valamint a növekedés érdekében. A legismertebb a bankhitel felvétele, aminél azonban létezik kedvezőbb, gyorsabb és egyszerűbb módja is a finanszírozásnak, ez a faktorálás.

A finanszírozás elnyeréséhez számos feltételnek kell megfelelni. Bankhitel igénylésekor a pénzintézet az eladó hitelképességét vizsgálja, míg a faktoring igénybevételéhez a vevőket minősíti a faktorcég különböző pénzügyi mutatók alapján. Az egyik legfontosabb mutató a likviditási gyorsráta. Mit mutat? Mi a jelentősége?

Miért fontos a likviditás a cégek életében?

Egy cég fizetőképessége azt jelenti, hogy fizetési kötelezettségeit határidőre tudja teljesíteni. A faktorálás, így a FlexiBill által kínált digitális faktoring, a likviditás fenntartásához nyújt a hitelnél lényegesen kedvezőbb, gyorsabb és egyszerűbb finanszírozási megoldást. 

A likviditás biztosítása kulcsfontosságú a vállalatok életében, ugyanis ez teszi lehetővé a működési költségek fizetését, vagyis a mindennapos működés biztosítását, illetve új megbízások vállalását, vagyis a növekedést. Az egyes iparágakban szokásos halasztott fizetések veszélyeztetik a vállalkozások fizetőképességét, ezért ilyen esetben megoldást kell találni a likviditás biztosítására. Erre szolgálhat a faktoring.

A likviditás indikátorai

A likviditás mérésére különféle mutatók szolgálnak, azonban a legfontosabb a likviditási gyorsráta, amely arról ad tájékoztatást, hogy egy vállalkozás határidőre eleget tud-e tenni a vele szemben támasztott rövid lejáratú követeléseknek. Akkor tekinthető fizetőképesnek, ha a fizetési kötelezettségeit időben teljesíteni tudja. 

A likviditási mutató kiszámításához a rövid időn, vagyis 1 éven belül pénzzé tehető eszközök, vagyis a forgóeszközök összességét kell elosztani az ugyanabban az időszakban esedékes kötelezettségek összességével. A készlet is forgóeszköznek számít. Stabil likviditási helyzetet mutat, ha a mutató értéke egyenlő vagy nagyobb, mint 1.

A likviditási gyorsráta a követelések teljesítésére fedezetként szolgáló rövid lejáratú eszközöknek csupán a készletekkel szűkített körét veszi figyelembe, ezáltal jobban megmutatja, ha finanszírozási gondokkal küzd egy vállalkozás. Értéke annál jobb, minél magasabb.

Hogyan kezelhetők a likviditási problémák?

A likviditás akadálya lehet, ha a tőke túl nagy része kerül hosszú távra lekötésre, ami akár egy nyereségesen gazdálkodó céget is be tud dönteni.

Sok esetben azonban a halasztott fizetések okoznak likviditási nehézségeket, ugyanis emiatt körbetartozások alakulhatnak ki. Ez a probléma azonban a vevőszámlák adásvétele, a faktoring segítségével áthidalható, mivel ez a finanszírozási megoldás lehetővé teszi, hogy a vállalkozás azonnal hozzájusson a számlái ellenértékének 90%-ához. Ebből fedezhetők a napi működési költségek, illetve hitel felvétele nélkül is megoldható egy új projekt elindítása. Faktorálással mérsékelhető az üzleti döntések kockázata.

Ez a cikk szponzorált tartalom. Kattintson ide, ha Ön is kipróbálná ezt a népszerű hirdetési formát. A hivatalos, auditált mérések szerint a Like Company hírportáljait a forgalmas napokon 600 ezer ember olvassa.